Geotechnika

* UMOCNIENIA SKARP * ZBIORNIKI * PODBUDOWY * DROGI * HYDROTECHNIKA * HYDROIZOLACJE *

Geotechnika jest naszą wiodącą działalnością zarówno w strefie przemysłowej jak i małych obiektów prywatnych. Specjalizujemy się w stosowaniu Komórkowego Systemu Ograniczajacego z zastosowaniem geosiatek przestrzennych. Stosowany jest przy umacnianiu skarp i osuwisk, budowie zbiorników retencyjnych, budowie dróg i podbudowie pod płyty fundamentowe, obiektów kubaturowych. Alternatywnie zamiast palowania. W budowlach i obiektach hydrotechnicznych. Zajmujemy się odwodnieniem terenu i fundamentów obiektów z zastosowaniem geosyntetyków.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O KOMÓRKOWYM SYSTEMIE OGRANICZAJĄCYM.

Charakterystyka ogólna systemu geosiatki komórkowej

Komórkowy system ograniczający został opracowany i wdrożony do użytku w końcu lat siedemdziesiątych przez Korpus Inżynierski Armii Stanów Zjednoczonych oraz Presto Products Company, Appleton, WI, USA.

Przeznaczeniem systemu jest szeroko pojęta stabilizacja i wzmacnianie gruntów.

Zastosowanie Komórkowy system ograniczający pozwala na użycie pospolitych materiałów wypełniających takich jak gleba, piasek, żwir, pospółka, tłuczeń kamienny lub beton w różnorodnych zastosowaniach inżynierskich.

Ze względu na znaczne ulepszanie własności materiałów zamkniętych i ograniczonych wewnątrz komórek, system geosiatki jest stosowany w konstrukcjach:

– do przenoszenia obciążeń

– w ochronie skarp i zboczy przed erozją

– do budowy ścian oporowych

-w ubezpieczeniach rzek, kanałów i zbiorników wodnych

Podstawowymi elementami komórkowego systemu ograniczającego są przestrzenne geosiatki komórkowe.

W pozycji rozłożonej układ połączonych taśm tworzy elastyczną, komórkową, trójwymiarową strukturę zbliżoną z wyglądu do „plastra miodu”, którą można wypełnić różnymi materiałami zasypowymi.

Jakość, odporność i wytrzymałość.

Technologia systemu geosiatki komórkowej umożliwia nowe, inżynierskie podejście do klasycznych metod w rozwiązywaniu problemów stabilizacji i wzmacniania gruntów oraz fundamentowania budowli. Konstrukcje wykonywane w tym systemie można znaleźć na całym świecie. Jakość, własności oraz przydatność tego systemu jest wynikiem wieloletnich prac badawczych i doświadczeń terenowych oraz prawie dwudziestoletniej historii stosowania. Wysoka odporność na oddziaływanie gruntu, zamrażanie i odmrażanie oraz na oddziaływanie substancji chemicznych przy wysokiej wytrzymałości połączeń taśm umożliwiają tworzenie konstrukcji o bardzo długim czasie użytkowania.

Nasze realizacje

ul. Dożynkowa 35, 31-234 Kraków